Нормативно-правова база наукової діяльності університету

Закони України

Постанови Верховної Ради України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

Основні нормативно-організаційні документи науково-дослідної частини ДНУ

  • Положення про наукові школи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
  • Типове положення про науково-дослідну лабораторію Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
  • Положення про наукового керівника науково-дослідних робіт, які виконуються у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
  • Положення про студентське наукове товариство Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
  • Положення про науково-аналітичний відділ науково-дослідної частини Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
  • Положення про відділ стандартизації та метрології науково-дослідної частини Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
  • Положення про науково-технічну інформацію у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
  • Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
  • СОУ 02066747-022:2018 Технічне завдання на науково-дослідну роботу
  • СОУ 02066747-023:2018 Нормоконтроль текстових документів провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ДНУ