Прикладної математики

Факультет прикладної математики

пр. Д.Яворницького, 35, 3 корпус ДНУ
Сайт факультету: fpm.dnu.dp.ua
Телефон деканату: +38 (056) 766-49-51
E-mail деканату: fpmdekanat@gmail.com

Факультет прикладної математики

Історична довідка

Свої витоки факультет прикладної математики бере з фізико-математичного факультету Дніпропетровського університету. Саме на цьому факультеті у 1959 році було створено кафедру обчислювальної математики. Першим завідувачем кафедри став Віктор Михайлович Чернишенко. У 1967 році, разом із доцентом Давидом Борисовичем Тополянським, вони відкрили в Дніпропетровському університеті спеціалізацію з обчислювальної математики, перші 25 випускників якої отримали дипломи в 1969 році.

Паралельно з розвитком обчислювальної техніки (першою ЕОМ у ДДУ був «Урал-1», потім були встановлені «Мінськ-22», М-222, машини ряду ЕС, ряду СМ тощо) змінювалися вимоги до фахівців, що навчалися користуватися ними. У 1970 році в СРСР була впроваджена нова спеціальність «Прикладна математика», і Дніпропетровський університет потрапив до числа опорних університетів, які розпочали підготовку спеціалістів. Нова спеціальність ставала дедалі популярнішою, заявки на підготовку фахівців з прикладної математики надходили з усіх регіонів СРСР.

Безпосередньо історія факультету починається з 1984 року, коли за ініціативи ректора Володимира Івановича Моссаковського було створено факультет прикладної математики. Першим деканом факультету став Віктор Захарович Грищак. У 1986 році на факультеті створено нову кафедру − кафедру математичного моделювання, у 2001 році до факультету переведено кафедру комп’ютерних технологій, яка до того відносилася до факультету міжнародної економіки.

У 1990 році на кафедрі математичного забезпечення ЕОМ відкривається нова спеціальність – «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Нові спеціальності відкривалися на кафедрах факультету й у подальші роки. У 1996 році на кафедрі комп’ютерних технологій було відкрито спеціальність «Інформатика», з 1998 року на кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики почалась підготовка фахівців за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень», а з 2008 року на кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики почалася підготовка фахівців за напрямом «Системний аналіз».

На факультеті навчається близько 800 студентів за денною формою та близько 120 студентів за заочною; для них функціонують математичний кабінет, 8 комп’ютерних класів, їдальня. Навчальний процес забезпечують 3 кафедри, де працює 8 професорів, 31 доцент, 16 старших викладачів і асистентів.

Керівний склад факультетуДекан факультету – Кісельова Олена Михайлівна, член-кореспондент Національної академії наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор.
Заступник декана з навчальної роботи – Кузенков Олександр Олександрович, кандидат фізико-математичних наук.
Заступник декана з наукової роботи – Сегеда Надія Євстахіївна, старший викладач.
Заступник декана з виховної роботи – Сірик Світлана Федорівна, старший викладач.
Заступник декана з міжнародної роботи – Сидорова Марина Геннадіївна, кандидат технічних наук.

Структурні підрозділи факультету

Дізнайся про факультет із перших вуст!Деканеса Олена Кісельова у програмі “Шкільний проєкт” Медіашколи “Сенсація”: про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів

Освітня діяльністьНа факультеті здійснюють підготовку бакалаврів за спеціальностями:

– 113 Прикладна математика, освітня програма «Комп’ютерне моделювання та технології програмування»
– 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма «Програмна інженерія»
– 124 Системний аналіз, освітня програма «Системний аналіз»
– 126 Інформаційні системи та технології, освітня програма «Інформаційні системи та технології»

з можливістю подальшого продовження навчання за рівнем магістр за спеціальностями:

– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Інформатика»
– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи»
– 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітня програма «Програма інженерія»;
– 124 «Системний аналіз», освітня програма «Системний аналіз».

Для випускників коледжів є можливість продовжити навчання на програмах за скороченими термінами за спеціальностями:

– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп’ютерне моделювання та технології програмування», термін навчання 1 рік 10 місяців;
– 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітня програма «Програма інженерія» термін навчання 2 роки 10 місяців.
– 124 «Системний аналіз», освітня програма «Системний аналіз» термін навчання 2 роки 10 місяців

Презентація спеціальностей факультету прикладної математики
Наукова та науково-технічна діяльність

Кісельова Олена Михайлівна
 – визначний вчений у галузі оптимізації, член-кореспондент НАН України. Вона є засновником теорії неперервних задач оптимального розбиття множин. Наукові досягнення О.М. Кісельової широко відомі в Україні та за її межами. О.М. Кісельовою опубліковано понад 390 наукових праць (з них 6 монографій та 16 навчальних підручників та посібників), вона брала участь у більш ніж 30 міжнародних сімпозіумах, серед яких – в США (1994р.), Німеччині (1995р.), Швейцарії (1997р.). Кісельова О.М. створила та очолює наукову школу. Їй та її учням належить першість у питаннях системного дослідження властивостей різних класів неперервних задач оптимального розбиття, а також в одержанні строгих результатів якісного характеру, які дозволяють формулювати і обгрунтовувати алгоритми їх розв`язання. Під науковим керівництвом професора О.М. Кісельової захищені 2 докторські та 17 кандидатських дисертацій, вона виконує великий обсяг організаційно-методичної роботи по забезпеченню підготовки кадрів вищої кваліфікації.

Із 1993 року є головою спеціалізованої вченої ради К 08.051.09, а з 2016 року Д 08.051.09 при ДНУ за спеціальностями 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки). З 1993 керує науковим семінаром “Сучасні питання оптимізації та дискретної математики” при Науковій раді НАН України з проблеми „Кібернетика”. Кісельова О.М. є відповідальним редактором збірника наукових праць “Питання прикладної математики та математичного моделювання”. З 2003 року є співголовою оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”, яка проводиться у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. З 1999 року – член координаційної ради секції “Обчислювальна математика” НАН України, член Американської Математичної Спілки.
Відзнаки та нагороди• 1993 – отримала індивідуальний грант від Міжнародного Наукового Фонду Дж. Сороса (№ 593).
• 1998 – нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (№ 36039, наказ № 840-к від 20.11.1998 р.).
• 2000, 2006 – внесена Американським Біографічним Інститутом у довідник “Who’sWhoof Professional &BusinessWomen”.
• 2003 – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (№ 1412, указ № 1179 від 15.10.2003 р.).
• 2008 – нагороджена почесною медаллю «За вірну службу ДНУ».
• 2011 – диплом за перемогу у конкурсі «Жива історія району» з нагоди 75 річниці утворення Жовтневого району м. Дніпропетровська у номінації: «Краща наукова робота».
• 2012 – відзначена державною нагородою – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. (ОК № 031088, указ № 139/2012 від 23.01.2012 р., знак ордена № 2600).
• 2012 – Академік Академії наук вищої школи України по відділенню інформатики та системного аналізу (диплом №171 від 15.12.2012 р.)
• 2014 – Указом Президента України № 274/2014 від 07.03.2014 р. призначена строком на два роки державна стипендія як видатному діячеві освіти.
• 2015 – обрана членом-кореспондентом НАН України (спеціальність «Образні інформаційні технології»).
• 2017 – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (диплом № 7378, указ №101/2017). Тема: Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами.
• 2017 – Нагороджена ювілейною медаллю «25 років Академії наук вищої школи України» (№008 від 01.12.2017 р.)
Із 2008 року і по теперішній час є деканом факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Із 1993 року Кісельова О.М. здійснює наукове керівництво науково-дослідною лабораторією оптимізації складних систем (НДЛ ОСС). Діяльність лабораторії забезпечується кадровим складом у кількості 8 штатних працівників, серед яких 3 кандидати наук, доценти, 3 молодших наукових співробітників готують до захисту кандидатські дисертації під науковим керівництвом проф. Кісельової О.М. При НДЛ ОСС за 26 років її існування (організована згідно з наказом по ДДУ № 617 від 11.11.93 р.) під наук. керівництвом д.ф.-м.н., проф. Кісельової О.М. виконано 9 держбюджетних проектів, захищено 4 докторські та 20 кандидатських дисертацій; опубліковані понад 500 наукових та навчально-методичних праць, зроблено понад 400 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах.
У рамках НДЛ ОСС здійснюється плідне міжнародне наукове співробітництво з Німеччиною, Англією, США, Китаєм, Францією, Іспанією. Результати НДР використовуються в навчальному процесі при викладанні 4-х спецкурсів, при виконанні курсових, випускних та дипломних робіт студентами, які спеціалізуються по кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики за спеціальностями «Системний аналіз» та «Прикладна математика».
Професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики Василь Іванович Кузьменко – лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої школи України. Наукові дослідження його та його учнів стосуються теорії та методів розв’язання контактних задач для тіл зі складними нелінійними властивостями, теорії обернених задач механіки деформованого тіла, вивчення стійкості в умовах контактної взаємодії, побудови дискретної механіки деформованого тіла, математичного моделювання в металургії, біології, гірництві. Опубліковано 3 монографії, 7 навчальних посібників, 160 наукових статей, 4 авторських свідоцтва. Член спеціалізованої вченої ради Д 18.051.10 при Дніпропетровському національному університеті. Член редакційної комісії трьох наукових видань.

Наукові інтереси професора кафедри комп`ютерних технологій Василя Євгеновича Білозьорова – проблеми хаотичної динаміки, проблеми стійкості нелінійних систем, проблеми теорії керування динамічними системами та синтезу зворотного зв’язку для цих систем, застосування рекурентного аналізу до дослідження часових рядів, проблеми інваріантності та структурної теорії лінійних та білінійних систем, проблеми моделювання біологічних та екологічних систем. Опубліковано 5 монографій, 6 навчально-методичних видань, більше 180 наукових статей; з яких близько 30 у провідних міжнародних наукових журналах, які індексуються в науково-метричній базі «Scopus». Білозьоров В.Є. був внесений Американським Біографічним Інститутом у довідник «Marquis.Who’sWhointheWorld», 27 Edition, 2010. З 1996 року і по теперішній час є членом двох спеціалізованих вчених рад (у галузі математичного моделювання). Підготував трьох кандидатів наук. Заслужений діяч освіти України (2001 р.).
Завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ професор, доктор технічних наук Олег Григорович Байбуз є членом спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук при Дніпровському національному університеті, відповідальний секретар фахового наукового збірника „Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій”. Наукові інтереси: розробка методів та інформаційних технологій статистичного аналізу процесів за результатами моніторингу. Теорія параметричних та непараметричних сплайн-розподілів. Дослідження кусково-марківських процесів. Розробка ГІС-технологій моніторингу водних об’єктів в зоні дії підприємств. Опубліковано 6 монографій, 5 навчальних посібників, 60 наукових статей. Підготував 3 кандидатів наук за спеціальністю „Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”, “Відмінник освіти України”.

Наукові інтереси професора кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, доктора фізико-математичних наук Гарт Людмили Лаврентіївни пов’язані з наближеними методами розв’язання операторних рівнянь і екстремальних задач (в тому числі некоректних) в нормованих просторах та їх застосуванням до розв’язання задач математичної фізики і оптимального керування. Дослідницька діяльність Л.Л. Гарт пов’язана з розробкою, теоретичним обґрунтуванням та програмною реалізацією обчислювальних методів і алгоритмів аналізу та оптимізації динамічних систем, в тому числі з дослідженням питань обумовленості, стійкості, підвищення точності та швидкості збіжності проекційних і проекційно-ітераційних методів розв’язання різних класів математичних задач. У 1998-1999 рр. проходила наукове стажування в Гамбурзькому університеті (Німеччина) за фінансовою підтримкою DAAD. У 2000-2017 рр. на посаді завідувача лабораторії очолювала НДЛ оптимізації складних систем у складі кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики: під науковим керівництвом чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. О.М. Кісельової проводила наукові дослідження як відповідальний виконавець за вісьмома держбюджетними темами; отримувала нові наукові результати, брала участь у складанні звітів за науковими темами, у впровадженні результатів НДР на підприємствах і організаціях, а також у навчальний процес ДНУ. Л.Л. Гарт має більше 100 опублікованих наукових праць, із них 4 навчально-методичні праці, в т.ч. навчальний посібник з грифом МОНУ, які використовуються в практиці. На протязі ряду років працювала заступником декана факультету прикладної математики з наукової роботи, членом Науково-технічної ради ДНУ; брала участь в атестації наукових кадрів як член спеціалізованої вченої ради К 05.081.09 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 01.05.01, 01.05.02, а з 2018 р. – як член докторської спеціалізованої вченої ради Д 05.081.09 при ДНУ. Є заступником відповідального редактора збірника наукових праць ДНУ «Питання прикладної математики і математичного моделювання», що входить до переліку фахових наукових видань України. Є членом оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (м. Дніпро, ДНУ). Є гарантом освітньо-професійної програми «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 113 Прикладна математика, галузь знань 11 Математика та статистика. За сумлінне і бездоганне виконання посадових обов’язків їй неодноразово оголошувалися Подяки ректора ДНУ (2003 р., 2014 р.), Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України (2018 р.), вона нагороджена декількома Почесними Грамотами ДНУ (2004 р., 2005 р., 2013 р.), Почесною медаллю «За вірну службу ДНУ» (2018 р.).

Основні наукові дослідження професора Гук Наталії Анатоліївни присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач, зокрема, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей тонкостінних конструкцій, розв’язанню задач ідентифікації технічного стану спостережуваних тонкостінних систем в екстремальних умовах, прогнозуванню залишкової працездатності деформівних систем з дефектами на основі інтелектуального аналізу параметрів їх деформування, застосуванню нейронних мереж та генетичного алгоритму у задачах ідентифікації параметрів математичних моделей об’єктів, створенню експертних та інтелектуальних навчально-тренувальних систем. Опубліковано монографію – Н.И. Ободан, Н.А. Гук «Обратные задачи в теории тонких оболочек», 9 навчальних посібників, 140 наукових праць, 11 авторських свідоцтв.

Член спеціалізованих вчених рад ради Д 05.081.09 та Д 18.051.10 при Дніпровському національному університеті.

Професор Гук Н.А. є членом Координаційної ради з питань інформатизації діяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, здійснювала керівництво робочою групою з розробки програмного забезпечення «Цифровий репозиторій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара».

Основні наукові інтереси професора Шевельової Алли Євгенівни – моделювання нелінійних зон передруйнування для міжфазних дефектів в ізотропних та п’єзоелектричних біматеріалах; методики дослідження крайових задач для рівнянь еліптичного типу в областях з кутовими точками; аналіз особливостей пружно-деформівного стану в околі сингулярних точок; теорія сингулярних інтегральних рівнянь; задачі лінійного спряження у випадку спеціальних класів умов спряження кусково-аналітичних функцій. Опубліковано: 12 навчально-методичних робіт, понад 90 наукових статей, із них 18 у провідних міжнародних журналах, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

На факультеті функціонують аспірантура денної та заочної форм навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп`ютерні науки, працюють дві спеціалізовані вчені ради:
Спеціалізована вчена рада Д 08.051.09 проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора фізико-математичних наук за спеціальностями:
01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики;
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Голова спеціалізованої вченої ради д.ф.-м.н., член-кор. НАНУ, декан факультету прикладної математики Кісельова Олена Михайлівна.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.ф.-м.н., доц. Турчина Валентина Андріївна.

Спеціалізована вчена рада К 08.051.01 проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка;
05.13.06 – Інформаційні технології.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор Корчинський Володимир Михайлович.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат технічних наук, доцент Антоненко Світлана Валентинівна.

Із 2003 року під науковим керівництвом професора Кісельвої О.М. працює науковий семінар «Сучасні питання оптимізації та дискретної математики» при Науковій раді НАН України з проблеми «Кібернетика» (вчений секретар семінару – доцент Кузенков О.О.).

Із 2006 року під науковим керівництвом професора Байбуза О.Г. працює науковий семінар «Математичні та програмні засоби обробки даних» (вчений секретар семінару – доцент Сидорова М.Г.)

Щороку в українських та закордонних виданнях публікується велика кількість статей, що написано співробітниками факультету. Викладачі та студенти беруть активну участь у наукових конференціях різних рівнів, в тому числі міжнародних. З 2003 року на базі факультету, кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики проводиться щорічна міжнародна наукова конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (mpzis.dp.ua – офіційний сайт конференції). XVI Міжнародна науково-практична конференція «MPZIS-2018» була присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Загалом за 16 років історії учасниками конференції стали більше 2500 фахівців з багатьох міст України та з Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки.

Факультет видає два фахових збірника наукових праць, які виходять щорічно:
«Питання прикладної математики і математичного моделювання» (відповідальний редактор О.М. Кісельова).
«Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (відповідальний редактор О.Г. Байбуз).

Студенти також беруть активну участь у науково-дослідній роботі: у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, наукових гуртках, кафедральних і міжкафедральних семінарах, виконують роботи за держбюджетними темами, працюють на базі науково-дослідної лабораторії, публікують статті та тези доповідей як самостійно, так і у співавторстві з викладачами та науковцями факультету.

Плідна робота виконується у рамках співробітництва факультету прикладної математики з Дніпропетровською облдержадміністрацією. Так 22 грудня 2006 р. за ініціативою факультету прикладної математики про створення Дистанційного центру учнівських та студентських олімпіад укладено договір про співробітництво та спільну діяльність між ДНУ та Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Згідно до наказу МОН України №307 від 30.03.2018 р. ДНУ імені Олеся Гончара призначено базовим університетом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування 2018 року у Центральному регіоні України. Факультет прикладної математики прийняв 31 команду 24 навчальних закладів з 4 областей України (Черкаська, Полтавська, Кіровоградська і Дніпропетровська), із них 5 команд школярів-ліцеїстів. Три команди, до складу яких входили студенти факультету прикладної математики, отримали призові місця та пройшли у Фінал України.

На переможців чекали цінні призи, до яких долучилися ІТ-компанії – спонсори олімпіади: DataArt, RubyGarage, ISD, SoftServe, Sitecore, Dinarys, Luxoft.
Міжнародні контакти

В останні роки налагоджуються і поглиблюються зв’язки факультету з закордонними університетами. Співпраця проходить у напрямках спільної наукової та навчально-методичної роботи (зокрема, за підтримки міжнародних фондів), обміну інформацією, взаємних відвідувань викладачів, наукових працівників, студентів. Більше 30 випускників факультету останніх років працюють і навчаються в таких країнах далекого зарубіжжя, як Італія, Німеччина, Велика Британія, США, Канада.

Факультет має тісні зв’язки з кількома українськими та іноземними університетами. Студенти факультету продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі таких ЗВО, як НТУУ «Київський політехнічний інститут», Університет м. Ле-Ман (Франція) та ін. Обмін студентами проводиться також у рамках проектів TEMPUS, Erasmus Mundus, Леонард Ейлер, Гоу Іст, учасником яких є факультет.

Співробітники та студенти факультету прикладної математики беруть участь в різних міжнародних програмах, зокрема TEMPUS/TACIS.

Кафедра обчислювальної математики і математичної кібернетики здійснює наукове співробітництво з Університетом Прінстона, відділ хімічної інженерії (проф. К.А. Флудас), а також із Університетом Флориди, відділ системної інженерії (проф. П.М. Пардалос, голова відділу системної інженерії, заст. директора центру прикладної оптимізації).

Із 2003 року працює програма двох дипломів: факультет прикладної математики ДНУ – факультет наук і технологій університету м. Ле-Ман (Франція). Протягом роботи Програми в 2010-2015 роках у ній взяли участь 8 студентів магістратур ФПМ ДНУ: із них 7 успішно закінчили програму, отримали два дипломи (ДНУ і Університету м. Ле-Ман) і зараз працевлаштовані в IT-секторі країн Європейського Союзу; один продовжує навчання.

За результатами навчання троє посіли другі місця в рейтингу у своїх навчальних групах (близько 30 французьких студентів), один – п’яте, двоє інших – місця в першій половині списку. Студент, який нині навчається за програмою, посів за результатами першої сесії третє місце.
Студентське життя

Студенти факультету прикладної математики – не тільки талановиті математики і програмісти, а й активні, цікаві особистості, які розвиваються в різних сферах життя. Історія студентського самоврядування на факультеті прикладної математики бере початок з 2000 року. Тоді паралельно зі створенням ради студентів ДНУ було створено і рада студентів ФПМ.

Мета студентської ради – знаходити і допомагати розвивати таланти факультету, зробити життя студентів незабутнім і яскравим.

Основними напрямками діяльності ради студентів стали:
• організація та проведення культурно-масових заходів на факультеті;
• активну участь у громадському житті університету та роботі студентської ради ДНУ;
• допомога прес-центру факультету у видавництві журналів;
• допомога кафедрам факультету при проведенні конференцій різних рівнів;
• співпраця з дитячими будинками (організація концертів, гуманітарна допомога дітям).

Зустріч із керівним складом та студрадою

Із найпершого дня першокурсники занурюються у вир студентського життя.

Першим в навчальному році проходить свято День першокурсника. Цей захід призначений для того, щоб згуртувати першокурсників, познайомити їх зі студентами інших курсів. До кожної групи прикріплюються куратори з старших курсів, які допомагають їм влитися в студентське життя. Новачки презентують себе візитками і участю в цікавих конкурсах. Щорічно студентська рада задає нові тематики і придумує різні конкурси.

На факультеті існує клуб інтелектуальних ігор «SKYnicorum». На сьогодні клуб відвідують студенти 1-х, 2-х курсів факультету. Вони є учасниками ігор «Що? Де? Коли? » і «Брейн-ринг». Команда клубу «SKYnicorum» зайняла перші місця на Чемпіонаті університету в осінніх іграх «Що? Де? Коли? » і «Брейн-рингу». Також команда здобула перемогу і стала призером Чемпіонату області гри «Що? Де? Коли? ». Команда не зупиняється на досягнутому і сподівається, що це початок її кар’єри гравця.

Студенти ФПМ активно беруть участь в щорічному університетському заході «День кар’єри».

День кар’єри

Студенти факультету прикладної математики захоплюються не лише вирішенням математичних задач і написанням програм, а й пишуть вірші, прозу, танцюють і чудово співають.
День ФПМ
На факультеті так само працює соціальний сектор, який допомагає студентам, а добровольці можуть взяти участь в різних акціях соціального характеру.

Протягом всього року студентська рада не дає сумувати і організовує такі заходи, як: квартирники, Міс ФПМ, ярмарок на Масляну, 8 березня. Великою радістю перед сесією є «Розіграш заліків». Звичайно ж, ми не забуваємо святкувати і такі свята як День Закоханих – цього дня працює «ЗАГС», пошта і квест для пар. Традицією факультету прикладної математики стала організацій «Аукціону побачень», на виручені кошти від якого факультет допомагає дитячим будинкам області.

Наприкінці квітня відбувається значна подія в житті студентів та викладачів – День факультету. Святкування проходить дуже весело, на високому «підйомі». На відміну від інших свят, його відзначають як на факультеті, так і в Палаці студентів ДНУ. У корпусі проходить велика кількість конкурсів та інших святкових подій. Кожен наступний рік святкування приносить нові ідеї, дає можливість розкриття і самовираження студентських талантів. Математики відмінно жартують і показують свої гумористичні таланти в команді університетського КВК. Однак команда наших гумористів не зупиняється на досягнутому і бере участь у фестивалі «КаВуН» та багатьох інших фестивалях гумору.На факультеті стали популярними «Квартирники» – це студентські «домашні» концерти, або посиденьки з гітарою. На них збираються студенти, які люблять музику. Тут відчувається творча атмосфера, душевна єдність. Кожен виконавець – індивідуальність. Пісня, виконана ним, неповторна, бо відображає його характер, почуття, думки, розуміння твору. Серед присутніх панує дружня атмосфера та довірливе спілкування.
Вперше у 2014 році на факультеті було проведено конкурс «Міс ФПМ». Дівчата факультету прикладної математики інтелектуальні, чаруючі та привабливі.

Міс ФПМ

Міс ФПМ

Окрім навчання, студенти факультету беруть активну участь у різних спортивних заходах.

Спартакіада ДНУ

Спартакіада ДНУ. Естафета на 200 метрів. Учасники – студенти ФПМ, які посіли 3-є місцеМи запитали у кількох студентів, що для них означає факультет прикладної математики:«ФПМ – це нове життя, яке зустріло нас з руками, складеними в серці. Довгі муки зі вступом були того варті». (Головацька Євгенія, ПК-13-2).Вступивши на ФПМ, я зробив ще один крок до своєї мети. Тут працюють дуже кваліфіковані викладачі, які добре володіють матеріалом і дуже добре доносять свої знання до студентів». (Хмелик Владислав, ПС-13-1)

ФПМ допоміг мені відкритися і показати, наскільки цікавим може бути навчання. Спасибі тобі, ФПМ!» 
(Іванова Олена, ПК-13-2)Успішні випускники ХХІ століттяНаталія Белова

Наталія Белова – випускниця факультету прикладної математики 2007 року, доктор філософії з комп’ютерних наук (PhD in Computer Science, 2011 р), старший науковий співробітник Національного дослідницького інституту в області комп’ютерних наук, теорії управління та прикладної математики INRIA Sophia Antipolis (Франція).

Після завершення університету Наталія виграла грант на стажування в університеті Тренто (Італія), де і почала навчання у докторантурі, під час якого здійснювала також трьохмісячні дослідження в університеті Карнегі-Меллон (США) та Левенському університеті (Бельгія). Після лише року роботи пост-доком в 2013 р. виграла конкурс на посаду наукового співробітника в INRIA, що передбачає проведення наукових досліджень, керівництво PhD-студентами та викладацьку діяльність (за бажанням).

Тематика наукової діяльністі в INRIA досить різноманітна: математичне моделювання, інженерія програмного забезпечення, аналіз даних, робототехніка тощо. Основним напрямом дослідницьких інтересів Наталі є сучасні технології відслідковування користувачів у мережі Internet, а саме: аналіз, які з компаній займаються стеженням і за допомогою яких технологій; інформування користувачів про проблему й надання рекомендацій, як себе захистити; допомога web-розробникам створювати їхні сайти таким чином, аби була можливість контролю: коли, де і ким здійснюється відслідковування відвідувачів; співпраця з Європарламентом і допомога в побудові мосту між технологіями й законодавством.

Наталія підтримує зв’язок з рідним університетом, ділиться досвідом з викладачами та студентами, розповідає про можливості наукового співробітництва.

Ксенія Шумельчик
Ксенія Шумельчик – випускниця 2012 року факультету прикладної математики. У 2015 році дівчину обрали однією із 40 стипендіаток серед країн Європи, Близького Сходу та Африки гранту імені Аніти Борг від компанії Google. Такого високого визнання вона досягла завдяки сумлінному оволодінню знаннями під час навчання на факультеті прикладної математики.Протягом останніх п’яти років Ксенія координує спільноти розробників Google-технологій Google Developers Group (GDG) Dnipro та Women Techmakers Ukraine. Як одна із найактивніших лідерів спільноти представляє Україну на Global GDG Leaders Summit та Google I/O – найбільшій конференції для розробників, яка щорічно проходить у м. Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США).У квітні 2016 року Ксенія була відібрана до участі у програмі Google Summer of Code, за якою працювала 5 місяців у міжнародному open-source проекті «MIT App Inventor» під керівництвом професора Хала Абельсона (Massachusetts Institute of Technology, США). Результатом участі у цьому проекті стало створення прототипу інтеграції компонентів віртуальної реальності (VR) у проект App Inventor, яким користуються близько 3 млн. користувачів у всьому світі.Головним напрямком наукової діяльності Ксенії є математичне та комп’ютерне моделювання, застосування інноваційних технологій та пристроїв у розробці програмного забезпечення.Сьогодні Ксенія Ігорівна працює асистентом кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики факультету прикладної математики.

Артем Міняйло

Випускник 2015 року факультету прикладної математики, кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики за спеціальністю «Системний аналіз».

«У 2012 році (на п’ятому році навчанні) мені пощастило взяти участь у програмі подвійного диплому з французьким університетом у місті Ле Ман. Українці скрізь виживуть – не знаючи французької мови, мені вдалося за 2 місяці її опанувати :). А фундаментальні знання, отримані в ДНУ, мені допомогли отримати диплом магістра з відзнакою у Франції.

Із цього часу я 2 роки працював програмістом у Ніцці на найпопулярніший сайт у Швейцарії (ricardo.ch). Нещодавно змінив роботу, працюю лідером команди програмістів у Парижі на найвідвідуванішому сайті у Франції – venteprivee.com.

Дуже цікавлюсь штучним інтелектом. Мрію поновити знання з основних предметів, які ми проходили на факультеті в ДНУ (це правда, що працюючи програмістом, багато чого фундаментального забувається…). Студентам від душі хочу порадити дійсно «в’їжджати» у предмети, віддаватися на всі 100. Повірте, всі отримані і осмислені знання вам дуже знадобляться потім!»

Денис Турпітка

Випускник факультету прикладної математики 1998 року. Засновник та генеральний директор відомої української ІТ-компанії Apriorit, засновник кількох стартапів у сфері безпеки.

Денис Турпітка є експертом в галузі інформаційної безпеки, розробці хмарних технологій та управлінні програмними дослідженнями. У власній компанії він найбільше цінує свободу та цілісність кожної окремої особистості, створюючи умови для розвитку та вдосконалення працівників в обраному напрямку.

Із 2002 року компанія Apriorit займається розробкою та дослідженнями у сфері унікальних програмних рішень для ІТ-безпеки та управління системами. Наразі Apriorit – це понад 350 фахівців, які працюють із партнерами більш ніж 10 країн світу. Офіси компанії розташовано в Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Харкові, Львові, а також у США та Угорщині.

Із 2019 року Денис Турпітка увійшов до технічної ради Forbes (Forbes Technology Council) – закритого співтовариства власників і директорів відомих міжнародних компаній, таких як Oracle, Salesforce, Cisco Systems, IBM, Intel, Xerox та інших. Членство в Технічній Раді Forbes надає ексклюзивну можливість надавати експертну думку для публікації на сторінках Forbes.

Кожен новий член Ради проходить ретельний відбір, а прийняття до складу Технічної Ради Forbes говорить про визнання світовим технічним співтовариством нашого випускника та започаткованого ним ІТ-бізнесу.

Денис Турпітка підтримує зв’язок із рідним університетом. У вересні 2019 року він подарував новий комп’ютерний клас для факультету прикладної математики. А в його компанії студенти рідного факультету мають змогу проходити виробничу практику, безкоштовно відвідувати курси з мов та технологій розробки програмних продуктів.