Юридичний

вул. Наукова, 13, корп. №9
Телефон деканату: (056) 374–97–12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net
Сайт факультету: www.lawfaculty.dnu.dp.ua

Юридичний факультет

Історична довідка Юридичний факультет у складі Катеринославського університету був відкритий у липні 1918 р. У 1920 р. університети були реорганізовані в інститути народної освіти. У 1989 р. на історичному факультеті було відкрито юридичне відділення, створена кафедра загально-правових дисциплін, яка викладала конституційне, адміністративне, муніципальне, фінансове, банківське, податкове, митне, міжнародне право та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У 1994 р. створено факультет права і соціології, який в 1997 р. отримав сучасну назву – юридичний факультет. У 1994 р. кафедра була виокремлена у самостійний підрозділ і отримала назву кафедри теорії держави і права та соціального управління. У 1994-1996 рр. тимчасово виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента А.В. Грабильнікова, з 1996 р. до вересня 2010 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор К.А.Марков. У 1998 році кафедра була перейменована в кафедру теорії держави і права. У 2009 р. після проведення реорганізації структурних підрозділів юридичного факультету кафедра отримала назву кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління. Сьогодні кафедру очолює кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент Л.М.Мудриєвська. У 1991 р. була створена кафедра цивільного права та правових основ підприємництва. У грудні 1998 р. на її базі була створена кафедра цивільного права. З 2002 р. назву кафедри було змінено на кафедру цивільного та господарського права. У 2009 р. відбулося об’єднання кафедри цивільного та господарського права з кафедрою трудового, земельного та екологічного права в кафедру цивільного, трудового та господарського права. Першим завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор В.П.Ємельянов. Згодом кафедру очолювали доктор юридичних наук, професор В.К.Шкарупа, кандидат юридичних наук, доцент В.П.Богун. З 2003 р. до теперішнього часу кафедру очолює доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент І.Г.Алєксєєнко. У 1991 р. на факультеті створена кафедра кримінального права та процесу. У 2009 р. після реорганізації кафедра отримала назву кафедри адміністративного і кримінального права. Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент В.П.Гмирко. Згодом кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент, а нині доктор юридичних наук Н.С.Юзікова. З 2009 р. кафедру адміністративного і кримінального права очолювала кандидат юридичних наук, а з 2013 р. – доктор юридичних наук, професор О.Л.Соколенко. З вересня 2014 р. на посаду завідувача кафедри призначена заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Т.В.Корнякова. Кафедра європейського та міжнародного права створена у 1989 р. Перша її назва – кафедра історії держави і права та політичних вчень. Вже тоді визначився основний напрямок її наукових досліджень – політичні й державні структури країн Західної Європи і Америки у новий та новітній часи. У 1995-1996 рр. розгорнуті дослідження нового напрямку у кафедральній науковій роботі – програмні та статутні документи російських політичних партій та громадських організацій початку XX ст. як джерело з історії держави та права. У 1997 р. у зв’язку з розширенням кола міжнародно-правових і компаративістських досліджень, удосконаленням освітньо-професійних програм підготовки фахівців, заснуванням нових спеціальностей в університеті кафедра була реорганізована в кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства. З березня 2013 р. кафедра була переіменована на кафедру міжнародного права. Історії права та політико-правових вчень. У 1989-2010 рр. кафедру очолював доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор В.М.Калашников. З вересня 2010 р. обов’язки завідувача кафедри виконував С.І.Поляков, а з листопада 2016 р. її очолив В.М.Калашников. З 01.03.2018 р. кафедра має теперішню назву та очолює її доктор юридичних наук, доцент Бережна К.В.

Керівний склад факультету Декан факультету – Соколенко Ольга Леонідівна – доктор юридичних наук, професор.
Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків – Кобрусєва Євгенія Анатоліївна, кандидат юридичних наук.
Заступник декана з навчальної роботи – Дриголь Олександра Олександрівна, викладач.
Заступник декана з виховної роботи – Сачко Олександр Васильович, кандидат юридичних наук.

Співробітники деканату юридичного факультетуБалакша Ольга Олександрівна – диспетчер деканату юридичного факультету.

Структурні підрозділи факультету

Факультет запрошує старшокурсників
Запрошуємо вас ближче познайомитися з юридичним факультетом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара!

До вашої уваги факультет пропонуєабітурієнтський квест.

Місце проведення – 9-й корпус ДНУ, 2-3 поверхи.

Формат – захід проводиться учасниками ради студентів ЮФ для ознайомлення вступників з азами юридичних наук, у вигляді розслідування.

Учасники квесту візьмуть на себе роль слідчого, щойно прибулого на місце скоєння злочину, який повинен докопатися до істини і знайти винних. Скоєний злочин – убивство. В одній із аудиторій вбито людину. Місце злочину оточене. Учасникам буде запропоновано оглянути місце, знаряддя злочину, можливо, труп. На підставі отриманих даних учасники зможуть визначити підозрюваних, які перебувають в різних частинах корпусу і в різних аудиторіях.

Далі в формі допиту учасникам треба буде дізнатися всі необхідні відомості, враховуючи, що не всі підозрювані говоритимуть правду. Мета квесту – встановити справжнього вбивцю, проявивши логіку і дедукцію.
Дізнайся про факультет із перших вуст!
Деканеса Ольга Соколенко у програмі “Шкільний проєкт” медіашколи “Сенсація”: про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів
Юридична клініка ДНУ як суб’єкт надання правової допомоги

та отримання практичного досвіду студентами
Адреса клініки: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, корпус №9, кім. 302
Телефон: (056) 374-97-22, е-mail: dnipro.honchar.legalclinic@gmail.com
Запис громадян на прийом – понеділок-п’ятниця: тел.: (056) 374-97-22, (067) 568-66-52

Увага!
На період карантину юридична клініка ДНУ проводить прийом громадян онлайн за електронною адресою: dnipro.honchar.legalclinic@gmail.com,на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/359596217882510/posts/1039954733179985/?d=nта безпосередньо в приміщенні юридичної клініки.

Юридична клініка ДНУ імені Олеся Гончара
– це унікальний суб’єкт надання безоплатної правової допомоги студентами-консультантами юридичного факультету нужденним особам, завдяки чому студенти отримують практичний досвід своєї для подальшої правозахисної діяльності

Юридична клініка була створена як структурний підрозділ ДНУ за наказом ректора від 19.01.2007 р. №35 і є базою для практичного навчання та проведення практики студентів старших курсів юридичного факультету шляхом надання безоплатної правової допомоги соціально-вразливим верствам населення та співробітникам університету, а також для здійснення правопросвітньої діяльності.

Основними завданнями клініки є:
• набуття студентами практичних навичок професії юриста;
• створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;
• надання громадянам малозабезпечених верств населення безоплатної правової допомоги;
• проведення заходів з правової просвіти населення.

У юридичній клініці консультантами працюють студенти старших курсів факультету, які під керівництвом кураторів і викладачів-практиків надають роз’яснення, правову інформацію, усні та письмові юридичні консультації з питань адміністративного, земельного, сімейного, трудового, цивільного, права соціального забезпечення та інших галузей права; складають заяви, клопотання, скарги та позовні заяви до суду для населення та співробітників університету.
Структура

Директор юридичної клініки – Забродіна Олена Валентинівна, доцент кафедри цивільного, трудового та господасрького права, кандидат політичних наук, адвокат, займається правозахисною діяльністю з 2001 р. Вона здійснює поточне керівництво діяльністю юридичної клініки, відбір студентів юридичного факультету для роботи в юридичній клініці, а також затверджує кандидатури студентів-консультантів для участі у конференціях та олімпіадах.

Провідний фахівець юридичної клініки – Стасюк Олексій Миколайович, старший викладач кафедри цивільного, трудового та господарського права, адвокат, має великий досвід надання правової допомоги. Він координує роботу студентів під час здійснення прийому громадян і проводить практичні та теоретичні заняття зі студентами.

Старший лаборант юридичної клініки – Ізюмська Юлія Іванівна, приймає звернення громадян, веде журнал реєстрації прийому громадян, здійснює контроль проходження навчальної та переддипломної практики.

Правопросвітницька діяльність
Окрім надання правової допомоги, одним із завдань юридичної клініки є здійснення правопросвітницької діяльності, поширення юридичних знань серед населення, шляхом проведення консультантами майстер-класів, лекцій, інтерактивних занять у середніх загальноосвітніх закладах, на інших факультетах університету тощо.

Окрім того, на базі юридичної клініки було проведено п’ять Всеукраїнських науково-практичних конференцій із право просвітницької діяльності, плануються наступні. Юридична клініка бере активну участь в організації та проведенні Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених, організованих юридичним факультетом.
Активність юридичної клініки
Консультанти юридичної клініки активно залучаються до різноманітних заходів, як регіональних, так і всеукраїнських. Так, у 2017 р. дві команди юридичної клініки посіли І і II місця у Конкурсі юридичних клінік «Правознавець» та були нагороджені дипломами Координаційної ради молодих юристів м. Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві. Також регулярно консультанти юридичної клініки беруть участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів.

Протягом 2018-2019 рр. директором юридичної клініки О.В. Забродіною спільно з консультантами юридичної клініки було організовано проведення низки лекцій з актуальних для учнів правових питань, а також практичний семінар для вчителів із приводу необхідності дотримання прав дитини під час навчального процесу.

Юридична клініка ДНУ імені Олеся Гончара є активним учасником Асоціації юридичних клінік України, яка понад 15 років займається розвитком юридичних клінік ЗВО України.

20-22 квітня 2018 р. Асоціація юридичних клінік спільно з міжнародними партнерами здійснювала моніторинг діяльності юридичної клініки ДНУ імені Олеся Гончара за допомогою Інструменту моніторингу юридичних клінік, розробленого на підставі Типового положення про юридичну клініку закладу вищої освіти та Стандартів діяльності юридичних клінік України. Розробка даного Моніторингу також відбувалася на базі юридичної клініки ДНУ. Під час Моніторингу було всебічно проаналізовано діяльність клініки, виявлено як переваги, так і недоліки її роботи, для усунення яких були надані конкретні рекомендації та пропозиції.

Юридична клініка ДНУ також активно співпрацює з Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, Радою адвокатів Дніпропетровської області, правовим клубом PRAVOKATOR, депутатськими громадськими приймальнями.
Освітня діяльність
Факультет здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
081 Право

Факультет здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
081 Право
Організація освітнього процесу в університеті базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандартах освітньої діяльності, стандартах вищої освіти та інших актах законодавства України з питань вищої освіти. Зміст навчання визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти, програмами навчальних дисциплін, нормативними документами органів державного управління у галузі вищої освіти та університету. Практична підготовка студентів має на меті закріплення студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок, необхідних для вирішення соціально-професійних завдань. Види практичної підготовки та її обсяг, конкретні цілі і завдання визначаються Стандартом вищої освіти ДНУ, які мають виконати студенти під час проходження різних видів практик, зокрема навчальної (2-й курс), виробничої (3-й курс) та практики стажування студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Базою проведення практики є організації та підприємства різних форм власності, які здійснюють правоохоронну, правозахисну, наглядову, контролюючу діяльність, виконують роботи або надають послуги. База практики визначається індивідуально для кожного студента випусковою кафедрою. У разі виробничої необхідності навчальну та виробничу практику студенти другого-третього курсів проходять у Юридичній клініці університету. З огляду на майбутнє працевлаштування деякі студенти самостійно обирають місця проходження практики. Розроблено наскрізні програми проведення всіх видів практик. Перед початком практик керівники практик проводять інструктажі, студенти отримують пакет документів, до якого входять щоденник і програма практики. Студенти-магістри проходять практику на кафедрах факультету, готуючись до майбутньої науково-педагогічної діяльності. За наслідками практики переважна більшість студентів-практикантів отримують від роботодавців запрошення на подальше працевлаштування.
Основними формами та етапами навчального процесу є аудиторні заняття (лекції, семінари), консультації, індивідуальні завдання, самостійна робота, підсумковий контроль. На кафедрах факультету створена електронна бібліотека, постійно оновлюються методичні рекомендації та вказівки, навчальні посібники. Усі студенти мають можливість у повному обсязі користуватися фондами бібліотеки університету. На юридичному факультеті використовується електронна система документообігу на основі хмарних технологій від корпорації Microsoft – Office 365. Застосування Office 365 дозволяє організувати двосторонній дистанційний зв’язок між викладачами та студентами. Студенти отримують доступ до навчальних матеріалів і можуть надсилати викладачам виконані роботи на перевірку.

Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти створено Цифровий репозиторій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Репозиторій містить електронні версії книг, монографій, навчальних посібників, збірників статей, методичних вказівок, конспектів лекцій, презентацій, розроблених викладачами та науковими співробітниками університету.

Випускники університету отримують відповідну кваліфікацію: «бакалавр з права», «магістр з права».

На юридичному факультеті у 2015 р. відкрито аспірантуру за спеціальностями 12.00.07 – Адміністративне право і процес; Фінансове право; Інформаційне право та 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; Кримінально-виконавче право. З 2016 р. проводиться підготовка докторів філософії зі спеціальності 081 – Право за третім (науково-освітнім) рівнем.

Науково-дослідницька робота Наукова робота кафедр, науково-педагогічних працівників має за мету підготовку кадрів вищої кваліфікації, поліпшення кадрового складу факультету, впровадження результатів досліджень, покращення навчального та виховного процесу. У 2009-2017 рр. було захищено 15 дисертацій, зокрема: О.В.Корнєва (кандидатська, кандидат наук з державного управління), М.О.Резникова (кандидатська, кандидат філософських наук), І.В.Мізіна (кандидатська, кандидат наук з державного управління), В.М.Малишко (кандидатська, кандидат юридичних наук), О.П.Литвин (кандидатська, кандидат юридичних наук), М.І.Саєнко (кандидатська, кандидат юридичних наук), І.В.Озерський (докторська, доктор юридичних наук), І.Г.Алєксєєнко (докторська, доктор політичних наук), О.Л.Соколенко (докторська, доктор юридичних наук), Г.Н.Падалко (докторська, доктор юридичних наук), Л.М.Мудриєвська (кандидатська, кандидат юридичних наук), О.В. Марченко (кандидатська, кандидат юридичних наук), М.Б.Острах (кандидатська, кандидат юридичних наук), О.В.Забродіна (кандидатська, кандидат політичних наук), К.В.Бережна (докторська, доктор юридичних наук), Н.С.Юзікова (докторська, доктор юридичних наук), О.В.Лахова (кандидатська, кандидат юридичних наук).

Науково-дослідницька робота факультету

Основні напрямки, форми роботи:1) Дослідження викладачами комплексних наукових проблем за рахунок часу другої половини робочого дня. Кожна кафедра має свою проблему:
Теоретичні та прикладні проблеми адміністративного,фінансового, інформаційного, кримінально-правового, кримінально-виконавчого, кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина» (кафедра адміністративного і кримінального права),
– «Стан та перспективи юридичної регламентації захисту прав суб’єктів цивільного і господарського права в Україні». (кафедра цивільного, трудового та господарського права),
– «Проблеми розвитку держави і права України в умовах сучасного вітчизняного і світового конституціоналізму» (кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління),
– «Еволюція міжнародно-правових норм та перспективи їх застосування» (кафедра європейського та міжнародного права).

За результатами наукових розробок видаються монографії, статті, навчальні посібники, методичні рекомендації. Згідно з кафедральними планами, проводилися засідання наукових і методичних семінарів. Опублікований VІІ-й випуск збірника наукових праць факультету «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2016, який є фаховим збірником з 2016 року.

Викладачі кафедри європейського та міжнародного права продовжили досліджувати комплексну наукову проблему «Еволюція міжнародно-правових норм та перспективи їх застосування».

Вчена рада факультету підводить підсумки дослідження вищеназваних проблем, оцінює наукові результати (видання монографій, наукових статей, тез доповідей), ефективність впровадження наукових досліджень у навчальний процес (підготовка навчальних посібників, методичних рекомендацій, вказівок, навчально-методичних комплексів, розробка навчальних програм нових дисциплін тощо).
2) Апробація результатів наукових досліджень, видання факультетом наукових збірників. У 2010 р. був започаткований збірник наукових праць «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Видається щорічно, надруковано сім випусків. У них опубліковані статті як викладачів юридичного факультету, так і дослідників з інших навчальних закладів регіону. У 2012 р. факультетом, згідно з дорученням Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, був підготовлений і виданий спеціальний випуск фахового видання – збірника наукових праць «Держава і право. Юридичні і політичні науки». У 2011-2012 н.р. одноосібно або у співавторстві було опубліковано: монографій – 3, наукових статей – 67 (в тому числі 6 у зарубіжних виданнях), тез доповідей – 51; 2012-2013 н.р.: монографій – 4, наукових статей – 82 (зокрема 13 у зарубіжних виданнях), тез доповідей – 41; 2014-2015 рр.: монографій – 2, наукових статей – 75 (зокрема 11 у зарубіжних виданнях), тез доповідей 46; 2015-2016 н.р.: монографій – 5, наукових статей – 68 (зокрема 16 у зарубіжних виданнях), тез доповідей 44; 2016-2017 н.р.: монографії – 6, , наукові статті – 65; тези – 57.

3) Упровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес. У 2011-2012 н.р. одноосібно або у співавторстві було опубліковано: підручників – 1, навчальних посібників – 6, методичних рекомендацій і вказівок – 9; 2012-2013 н.р.: підручників – 2, навчальних посібників – 8, методичних рекомендацій і вказівок – 11; 2014-2015 н.р.: підручників – 2, навчальних посібників – 5, методичних рекомендацій і вказівок – 14; 2015-2016 н.р.: підручників – 1, навчальних посібників – 3, методичних рекомендацій і вказівок; – 19; 2016-2017 н.р.: навчальні посібники-6, методичних рекомендацій і вказівок – 23

4) Проведення факультетом міжнародних і всеукраїнських наукових теоретичних та практичних конференцій: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» (березень 2011 р.), Третя Всеукраїнська (Перша міжнародна) наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2011 р.), Міжнародна наукова конференція в рамках V-х читань пам’яті В.М. Корецького «Актуальні проблеми вітчизняного права» (листопад 2012 р.), Міжнародна наукова конференція в рамках VІ-х читань пам’яті В.М. Корецького «Актуальні проблеми вітчизняного права» (листопад 2014 р.), IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2012 р.), III Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 95-й річниці ДНУ ім. О. Гончара «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів» (травень 2013 р.), V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2013 р.), VІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (грудень 2014 р.). У червні 2017 року кафедра теорії держави і права, конституційного права і державного управління провела круглий стіл: «Проблеми державотворення в Україні», присвячений річниці Конституції України із виданням збірнику матеріалів круглого столу.

Усі кафедри брали участь у підготовці міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» в рамках VII читань пам’яті В.М.Корецького, яка проводилася 21-22 квітня 2017 року.

5) Залучення обдарованої студентської молоді. Традиційною організаційною формою є чотири наукові студентські гуртки, тематика яких визначена кафедральним науковим семінаром. За тематикою семінару виконуються курсові, дипломні, конкурсні роботи. Форми роботи гуртківців: участь у першому-другому турах щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, наукових програмах та конкурсах Президентського Фонду Л.Д.Кучми «Україна», Фонду В.Пінчука «Завтра UA», в олімпіадах, у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, наукових кафедральних семінарах, у діяльності студентських фахових організацій, у правоосвітніх та правовиховних заходах загальнодержавного, регіонального і місцевого рівнів, публікація статей та тез доповідей самостійно і у співавторстві з науковими керівниками, спілкування з відомими науковцями та висококваліфікованими спеціалістами-практиками. Студенти Є.Сиромятников, Д.Рєчкіна були нагороджені дипломами III ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, студенти Л.Мігель, Н.Кравченко – дипломами ІІІ ступеня Президентського фонду Л.Д.Кучми «Україна» за участь в конкурсі «Природне землеробство України – шлях до здоров’я і добробуту нації», студентки К.Корнелюк, Д.Дивнич – стипендією Фонду В.Пінчука «Завтра UA». Широкої популярності набули «ігрові» форми роботи (правничі школи за відповідними юридичними напрямками, тренінги, імітовані судові процеси, «круглі столи», «брейн-ринги»). Вони вирізняються прагматичністю, спрямованістю на покращення практичної підготовки і набуття відповідних навичок з орієнтацією на майбутнє працевлаштування. Організаторами таких заходів є міжнародні організації, Міністерство юстиції України, його обласні управління, юридичні відділи державних адміністрацій, адвокатські фірми, підприємницькі структури. Команда факультету в складі О.Матусевич, А.Юрченко, Г.Тонкопій, І.Нижник, В.Нугаєва вперше представляли Дніпропетровську область у всеукраїнському турі міжнародного конкурсу ім.Філіпа Джесала, який відбувся на базі Вищого Господарського Суду України. Загалом, в усіх формах науково-дослідної роботи беруть участь понад 50% контингенту студентів. Міжнародна діяльність
У цій сфері факультет спрямував свої зусилля на виконання рішень і рекомендацій Вченої ради університету, ректорату, міжнародного відділу щодо використання різних форм міжнародного співробітництва. Інформація про різні міжнародні проекти своєчасно доводилася до відома викладачів і студентів на щотижневих засіданнях завідувачів кафедр, а також шляхом розміщення друкованих матеріалів на інформаційному стенді факультету, поширення матеріалів на кафедрах, оголошення в аудиторіях. Найбільш розвиненими формами міжнародного співробітництва факультету є: участь викладачів факультету у міжнародних конференціях, які проводяться закладами вищої освіти, науковими установами в Україні та країнах близького зарубіжжя; публікації у міжнародних виданнях; організація факультетом міжнародних конференцій; особисті контакти викладачів кафедр з науковцями інших країн. Окремим напрямком є участь у спільній програмі Мережевого університету країн СНД з підготовки магістрів в галузі міжнародного права. Питання пошуку можливостей активізації міжнародної роботи систематично розглядаються на засіданнях Вченої ради факультету, нарадах завідувачів кафедр. Особлива увага приділяється узгодженню навчальних планів, підготовці навчальних програм нових міжнародно-правових дисциплін, питанням магістерських програм, які б викликали інтерес у іноземних партнерів, можливостям наукового співробітництва з вищими юридичними навчальними закладами ближнього і дальнього зарубіжжя. Найбільш розвиненою і результативною формою міжнародної співпраці стала участь викладачів факультету у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, консорціумах, семінарах як у межах України, так і за кордоном; публікації у міжнародних виданнях; особисті контакти викладачів кафедр з науковцями інших країн.

25 березня 2015 року укладено Договір про співробітництво між юридичним факультетом Університету в Білостоці (Республіка Польща) та юридичним факультетом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

4-5 грудня 2015 року юридичним факультетом вперше проведено спільну з юридичним факультетом Університету в Білостоці (Республіка Польща) VІІ Міжнародну наукову конференцію студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» із виданням збірнику матеріалів конференції.

Другу спільну з юридичним факультетом Університету в Білостоці (Республіка Польща) VІІІ Міжнародну наукову конференцію студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» проведено 2-3 грудня 2016 р. (Палац студентів ДНУ ім. Олеся Гончара).

Переговори щодо можливостей започаткування програми академічної мобільності ведуться, починаючи з 2015 року, втім, наразі подібних можливостей в Університету в Білостоці не існує.
У лютому 2017 року юридичний факультет подав Проектну заявку у Європейську комісію в якості партнера та співвиконавця грантового Проекту Erasmus+ KA2 «Європейські стандарти медіації» (проект запропоновано Католицьким університетом Любліна – KUL ) MEDES: Building capacity 2017. Від факультету беруть участь проф. Соколенко О.Л., доц. Марченко О.В., доц. Кобрусєва Є.А., а також аспірант 2-го року навчання Поух Дмитро. На даний момент заявка від усіх учасників українських ЗВО подана на розгляд до Європейської комісії. Чекаємо на результати розгляду комісії.

ІІ Меморандум про співпрацю між фундацією “Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації” (CEASC), м. Бидгощ (Республіка Польща) та Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара (координатор – доц. Кобрусєва Є.А.). За цією угодою доцент кафедри адміністративного і кримінального права Кобрусєва Є.А. пройшла закордонне стажування «Інструменти підтримки мобільності вчених в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки» 19-25 листопада, м. Лодзь (Республіка Польща), яке було організоване фундацією “Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації” (CEASC), м. Бидгощ (Республіка Польща) та проведене на базі Університету Суспільних Наук (м. Лодзь, Республіка Польща) 19.11.2016 – 25.11.2016 року.
Окрім того представники фундації кожного місяця надсилають електронні листи з запрошенням на різноманітні педагогічні стажування, проекти післядипломної освіти, а також різноманітні проекти стосовно навчання написання заяв до європейських проектів.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Юридичні науки
Збірник наукових праць “Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції”
Збірник наукових праць “Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права”

Студентське життя Студентське життя щорічно розпочинається з традиційної урочистої посвяти першокурсників у студенти ДНУ, що приурочена до Дня знань і початку нового навчального року, на якій відбувається їх перше знайомство з керівництвом університету, деканом юридичного факультету та кураторами академічних груп. У перший день занять для студентів всіх спеціальностей проводиться лекція: «Його іменем названо наш університет. Олесь Гончар – письменник, громадський діяч, Герой України». У подальшому у відведений розкладом занять час виховної роботи (18 годин на семестр) зі студентами проводиться цикл бесід, тематика яких пропонується Радою з гуманітарно-виховної роботи, центром морально-етичного виховання ДНУ, а також визначається кураторами академічних груп. Так, цикл таких бесід у 2013-2014 рр. охоплював наступну тематику: «Україна – наш рідний Дім!», «Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара», «Історія юридичного факультету», а також тематику, що присвячена державним святам (за календарем знаменних і пам’ятних дат) та професійним дням. Особлива увага у виховній роботі надається питанням адаптації студентів першого курсу до навчання в університеті. З цією метою куратори академічних груп проводять бесіди за такою тематикою: «Кодекс честі і гідності студента ДНУ», «Зовнішній вигляд студента», «Про дбайливе ставлення до майна факультету», «Студент ДНУ обирає здоровий спосіб життя». Методами навчально-виховної роботи є збори, бесіди, зустрічі зі студентами, екскурсії та інші заходи. З метою вивчення рівня загальної культури та інформованості студентів щодо сутності майбутньої професії, а також їх мотивації щодо її обрання і вступу до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на навчання за спеціальністю «Правознавство», куратори академічних груп на перших заняттях проводять письмовий опит у вигляді есе на тему: «Чому при вступі до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара я обрав спеціальність «Правознавство». Сприяють адаптації першокурсників у студентське середовище також і зустрічі зі студентами старших курсів, які організовує студентська рада факультету. На цих зустрічах старшокурсники знайомлять молодших колег з набутим досвідом використання можливостей вдосконалення професійної та наукової підготовки за межами навчального процесу, а також організації дозвілля.

Студентське життя на факультеті

Куратори академічних груп проводять бесіди та традиційні читання до днів народження видатних українців: Тараса Шевченка (9 березня), Олеся Гончара (4 квітня), Дмитра Яворницького (6 листопада), Павла Загребельного (25 серпня) та інших. До дня визволення України від німецько-фашистських загарбників (жовтень) та Дня Перемоги у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) у студентських групах проводяться цикли бесід «Події Другої світової і Великої Вітчизняної війни: сучасний погляд». При проведенні «Тижнів пам’яті», які присвячені цим пам’ятним датам, студенти беруть участь у мітингу-реквієму біля Пам’ятного знака 160 студентам та викладачам університету, загиблим у роки війни з покладанням квітів біля нього. Активно впроваджуються проекти різноманітної тематики, цікаві та сучасні за формою проведення (екскурсії, експедиції, дебати, семінари, тренінги, конференції, «круглі столи», фестивалі, літературно-музичні композиції, аудіо- та відеопроекти тощо). Така діяльність ефективно позначається на формуванні життєвої компетентності, досвіду, самореалізації та розвитку здібностей студента. Яскравими є проекти: «Сучасна модель студентського самоврядування», «Моє професійне кредо», «Я і освіта», «Стиль життя», «Україна і молодь», «Міжнародний день рідної мови», «Професіоналізм, моральність і патріотизм» тощо. Вагомою складовою в культурно-естетичному та національно-патріотичному вихованні студентів є регулярне відвідування ними спектаклів і концертів театрів міста. Керівництвом факультету при сприянні студентської ради і кураторів встановлені тісні зв’язки з такими театрами, як Музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка, Дніпровський академічний театр драми і комедії, Дніпропетровський академічний театр опери та балету, Академічний український театр одного актора «Крик». Ці зв’язки не обмежуються тільки відвідуванням спектаклів і концертів: студенти мають можливість зустрічатися і безпосередньо спілкуватися з режисерами і провідними артистами цих театрів. Із зацікавленістю студенти беруть участь в екскурсіях до Історичного музею ім.Д.Яворницького, Історичного музею Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та Дніпропетровського художнього музею, які сприяють ознайомленню з історією виникнення та розвитку м. Катеринослава, університету та Придніпровського краю в цілому, а також художніми витворами світових та народних митців. Одним із напрямків роботи є організація трудового та професійного виховання, спрямованого на прищеплення почуття професійної зацікавленості, формування працелюбної особистості. З цією метою викладачі кафедри готують студентів для участі в олімпіадах та конкурсах з окремих навчальних дисциплін та за спеціальностями, залучають їх до участі у конференціях різного рівня – від загальноуніверситетського до всеукраїнського рівнів. Важливе значення в цьому напрямку виховної роботи мають також регулярні зустрічі з представниками підприємств, юстиції, МВС, прокуратури і банків м. Дніпро, які виявляють інтерес до працевлаштування випускників цієї спеціальності.

Студентське життя на факультеті

З метою забезпечення трудового виховання студентів організовуються суботники (більшість з них студентською радою) задля прибирання території Ботанічного саду ДНУ, території, прилеглої до навчального корпусу №9 (місце розташування юридичного факультету), аудиторій та лабораторій цього корпусу, території гуртожитку №2, його житлових та побутових приміщень. Здійснення виховної роботи у  закладах вищої освіти на засадах демократизму передбачає використання виховного потенціалу студентського самоврядування, що є надійним способом формування громадянської компетентності студентської молоді. Адже у студентському середовищі зосереджені потужний інтелектуальний і творчий потенціал, енергія, прагнення до самоутвердження і самореалізації як особистості. Студентське самоврядування відіграє важливу роль у виховній роботі і представлено на юридичному факультеті радою студентів. Завдяки такій організаційній побудові забезпечується ефективний, постійно функціонуючий зв’язок між студентами, кураторами, заступником декана з виховної роботи та структурними підрозділами ректорату, що відповідають за окремі напрямки цієї роботи. Студентська рада бере участь у виконанні запланованих заходів з виховної роботи за всіма її напрямками. Для студентської ради на факультеті виділена окрема кімната, в якій проводяться її засідання, плануються заходи за ініціативи студентів, старостати, на яких разом зі старостами академічних груп обговорюються поточні питання щодо стану навчальної дисципліни, дотримання правил внутрішнього розпорядку та інше. Студентська рада забезпечує регулярний випуск настінної газети. Студенти факультету беруть участь у благодійних заходах. За їх ініціативи збираються коштиі, що направляються у Дніпропетровську обласну організацію Товариства Червоного Хреста та Дніпропетровське обласне відділення благодійного товариства «Ангел дитинства» на придбання засобів пересування та ліків для дітей з обмеженими можливостями. Студентська рада організувала шефство над декількома дитячими будинками м. Дніпро. Для дітей-сиріт збираються кошти, іграшки, одяг, канцелярські товари. Під час поїздок до цих будинків у святкові дні проводяться концерти, започаткована практика допомоги школярам у виконанні домашніх завдань. При участі студентської ради і кураторів навчальних груп проводяться змагання з баскетболу та футболу окремо для студентів першого курсу різних спеціальностей, а також змагання на першість Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Студенти юридичного факультету неодноразово займали на цих змаганнях призові місця.
Серед наших випускників:

Науковці:
Соколенко О.Л. – д.ю.н., професор, зав. кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ 2009-2014 рр., декан юридичного факультету ДНУ з 2014 р.;
Корнякова Т.В. – заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, державний радник юстиції 2 класу, заступник Генерального прокурора України 2002–2010 р.р., зав. кафедри адміністративного та кримінального права ДНУ;
Алєксєєнко І.Г.– д. політ. н., к.ю.н., доцент, зав. кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Патерило І.В. – д.ю.н, доцент, кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Приймаченко Д.М. – д. ю.н., проф., зав. кафедри адміністративного та митного права Митної Академії;
Бережна К.В. – д.ю.н., доцент кафедри європейського та міжнародного права ДНУ, завідувач кафедри європейського та міжнародного права ДНУ;
Легка О.В. – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права, історії права та політико-правових вчень, заступник декана з навчальної роботи;
Литвин О.П. – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ;
Заворотченко Т.М. – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Корнєва О.В. – канд. наук з держ. упр., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Малий В.Ю. – к.ю.н., доцент кафедри кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Марченко О.В. – к.ю.н., доцент кафедри кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Мізіна І.В. – канд. наук з держ. упр., доцент кафедри адміністративного і кримінального права ДНУ;
Резникова М.О.– к.ф.н., доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ;
Саєнко М.І. – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Чистоколяний Я.В. – к.ю.н., доцент кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління ДНУ;
Богун В.П., Кірін Р.С., Степанов О.О., Шумак І.О. – к.ю.н, доценти, викладачі ВНЗ.

Посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування:

Дегтярьов Ю.С. – голова районної ради Індустріального району м. Дніпро;
Денисов Б.М. – заступник начальника РВК Індустріального району м. Дніпро, підполковник ЗСУ, учасник війни в Афганістані, учасник АТО, кавалер ордена Червоної Зірки та багатьох інших урядових нагород;
Олійник С.В. – заступник голови Дніпропетровської державної адмінистрації;
Філатов Б.А. – народний депутат України VІІ скликання, голова Дніпропетровської міської ради;
Шинкаренко П.В. – заслужений економіст України, начальник Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області.

Працівники правоохоронної та правозахисної системи:

Клименко А.В., Філіппов Є.В., Черевань А.В. – генерал-майори СБУ;
Шабловський В.В. – генерал-лейтенант СБУ;
Біленко О.А., Блоха Є.В., Кузьменко С.А., Новіков Ю.М. Пивоваров Р.М., Тавлеєв О.О. – співробітники прокуратури;
Войтенко О. В. – заступник начальника УБОЗ в Дніпропетровській області;
Кудрявцев О.Ю. – начальник Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області;
Мірошниченко О.Д. – заступник начальника УМВС України в Дніпропетровській області;
Дубіжанська Т.О., Єременко Г.В., Кожан М.П., Лищенко Н.Ю., Чернобук В.І., Скрипник К.В., Полев Д.М., Черновський Г.С. – судді; Аршава І.О., Козіна А.В., Рудкевіч Є.В. – приватні нотаріуси.
Гордієнко Т.О., Забродіна О.В., Резникова М.О. – приватні адвокати.
Успішні випускники ХХІ століття

Євгенія Кобрусєва

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків юридичного факультету ДНУ, голова Ради молодих вчених юридичного факультету ДНУ, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і кримінального права, переможець обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» у гуманітарному напрямку, володарка звання «Кращий молодий юрист». 

 У 2012 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Правознавство». У 2013 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Економіка підприємства». Кандидат юридичних наук. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальність 12.00.07 на тему: «Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання». Ще навчаючись в університеті стала членом Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

 Автор понад 40 наукових праць. Член організаційного комітету міжнародних та всеукраїнських конференцій. Постійний учасник різних стажувань, курсів підвищення кваліфікації та тренінгів щодо своєї наукової діяльності. Неодноразово була обрана до числа 25 учасників шкіл з адміністративного права від Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Удосконалення юридичної освіти та розвиток освіти з прав людини в Україні». Також пройшла стажування у різних державних інституціях у Великій Британії, Грузії, Франції, Австрії, Німеччині, Польщі та Фінляндії (Віденський офіс ООН, Рада Європи, Європейський суд з прав людини, Європейський парламент, Світова організація торгівлі, Світова організація інтелектуальної власності, Верховний Суд Грузії, Міністерство юстиції, Департамент поліції, Міська рада Тбілісі, Пан’європейський університет, Парламент Сполученого Королівства, Верховний Суд Британії, юридична компанія Norton Rose Fulbright та King’s College London).

Зокрема, в рамках підвищення кваліфікації в Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань» була обрана для розробки та рецензування тестів ЗНО для магістрів права з дисципліни «Адміністративне право» та «Адміністративне судочинство» від Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, ювенальна юстиція, захист прав громадян, професійна відповідальність правника, правові проблеми боротьби з організованою злочинністю, корупцією та заходів щодо її попередження.

У 2019 році нагороджена грамотою Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області за сумлінне виконання службових обов’язків, плідну працю, з нагоди святкування Дня юриста та 30-річчя юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Яна Літинська

Яна Літинська навчалася у Дніпровському (тоді ще – Дніпропетровському) національному університеті імені Олеся Гончара у 2004-2009 роках, отримала кваліфікацію «спеціаліста» за спеціальністю «Правознавство».

Під час навчання брала активну участь у науковому житті факультету: була призеркою Всеукраїнських конкурсів студентських робіт, Всеукраїнських олімпіад із правознавства, всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Спектр її інтересів доволі широкий – від теорії держави і права до кримінології. Ще під час навчання почала працювати юристом у юридичній фірмі Accept, де набула чудових професійних навичок, які стали в нагоді при стажуванні в Уппсальському університеті та підготовці докторської дисертації. Крім стажування в рамках грантової програми, яку Яна виграла у складному конкурсі, вона також працювала асистентом кафедри права. У грудні 2018 року Яна Літинська здобула докторський ступінь (LL.D) з медичного права. Тематика її досліджень – права пацієнтів у різних країнах. Сьогодні вона працює старшим викладачем кафедри кримінології в університеті м. Мальме (Швеція), а також є докторантом з міграційного права університету м. Лунд (Швеція).

Яна Літинська не забуває про Аlma mater, постійно ділиться науковими доробками зі своїми викладачами. У свою чергу, треба відзначити, що для будь-якого викладача спілкування і робота з такою студенткою, а сьогодні вже й колегою, є професійним і людським щастям.

Сергій Жуков

Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України, володар звання «Видатний адвокат України».

У 2001 році закінчив юридичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де отримав повну вищу освіту (диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист). У 2002 році отримав свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності. У 2005-2013 роках був директором Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Нексум».

У 2013 році Сергій Жуков отримав наукові ступені кандидата політичних наук за спеціальністю «Політичні інститути та процеси» і кандидата юридичних наук за спеціальністю «Господарське право, господарсько-процесуальне право». Того ж року пройшов три модулі Німецької навчальної програми «Системна медіація» Німецької асоціації медіаторів (DGMW).

У 2014 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» (кваліфікація – магістр державного управління) в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. З того часу працює за сумісництвом доцентом кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Також у 2013-2014 роках Сергій Жуков брав участь у навчанні суддів, секретарів судових засідань та судових розпорядників, яке здійснювало Дніпропетровське міське регіональне відділення Національної школи суддів України. Викладав курс «Основи медіації».

Із 2008 року – член дніпровського відділення ГО «Асоціація правників України». З 2014 року до 2017 року був представником від адвокатів Дніпропетровської області у вищому органі адвокатського самоврядування – Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

У 2017 році Указом Президента України Сергій Жуков був призначений суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та був обраний до палати щодо розгляду справ про банкрутство.

Нагороджений найвищою адвокатською професійною нагородою – орденом «Видатний адвокат України» від Національної асоціації адвокатів України.


Мирослава
СущенкоЗаступник керівника регіонального офісу БФ «Право на захист», що імплементує проект «Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам» Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, випускниця магістратури 2016 року, спеціальність «Правознавство».

Протягом періоду навчання в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, починаючи з 2010 року, Мирослава Сущенко неодноразово брала участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, за результатами яких було опубліковано 25 наукових публікацій, більшість із яких була написана під керівництвом завідувача кафедри цивільного, трудового та господарського права, к.ю.н., д.п.н. І.Г. Алєксєєнко.

Із 2012 р. по 2016 р. була старостою наукового студентського гуртка «Veritas» на кафедрі цивільного, трудового та господарського права. У 2013 році була нагороджена почесною відзнакою «Відмінник ДНУ». У 2016 році з відзнакою закінчила магістратуру юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Наразі є заступником керівника регіонального офісу БФ «Право на захист», що імплементує проект «Адвокація та правова допомога внутрішньо переміщеним особам» Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

«Шановні викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара! Бажаю Вам творчої наснаги та життєвої енергії, сумлінних та неординарних студентів з невгамовною жагою до пізнання!

Вдячна всьому викладацькому колективу юридичного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара, а особливо викладачам кафедри цивільного, трудового та господарського права, за отримані знання та практичні навички, які стали міцною основою мого особистого і професійного зростання».