Фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Навчальні корпуси: №12 (вул. Наукова, 9), №15 (вул. Казакова, 20), №11 (вул. Наукова, 10)
Деканат: кімн. 313, корпус №12, вул. Наукова, 9; e-mail: ffeks@365.dnu.edu.ua
Філія деканату: кімн. 201, корпус №15, вул. Казакова, 20, тел.: +38(056)7765845
Веб-сайт факультету:

ffeks


Facebook: www.facebook.com/dekanat.ffeks, Instagram: @ffeks_dnu

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Історична довідка

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем створено 22 березня 2007 року шляхом з’єднання факультету електроніки, телекомунікацій та комп’ютерних систем та фізичного факультету Дніпровського національного університету.

Нині на факультеті здобувають вищу освіту понад 700 осіб. Навчальний процес забезпечують 75 викладачів, серед яких 19 професорів, докторів наук, 48 доцентів, кандидатів наук.

Місія факультету – через унікальне поєднання прикладних і фундаментальних програм підготувати високоякісних фахівців технічного спрямування для підприємств та інжинірингових компаній в галузях електроніки та наноматеріалів (104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 153 «Мікро- та наносистемна техніка»), телекомунікацій і радіоелектронних апаратів (172 «Телекомунікації та радіотехніка»), оптоінформатики, мобільного й оптичного зв’язку (105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 172 «Телекомунікації та радіотехніка»), ІТ-технологій (122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія»), дослідників в галузі експериментальної та теоретичної фізики (104 «Фізика та астрономія»), а також спеціалістів для найбільш затребуваної сьогодні професії вчителя (014.08 «Середня освіта. Фізика»).

Керівний склад факультету

Декан факультету – Дергачов Михайло Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Куцева Наталія Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Салтиков Дмитро Юрійович, кандидат фізико-математичних наук.
Заступник декана з виховної роботи – Бухаров Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Салтиков Дмитро Юрійович, кандидат фізико-математичних наук.

Структура та освітня діяльність

До складу факультету входять 6 кафедр та 5 науково-дослідних лабораторій