Авіаційна та ракетно-космічна техніка

12400,00 

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Проектування, конструювання та виробництво літальних апаратів — галузь науки і техніки, яка охоплює фундаментальні, прикладні й експериментальні дослідження для розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів літальних апаратів і їх систем, що формує теоретичні та експериментальні основи створення нових, досконаліших летальних апаратів (ЛА).

Категорія:

Опис

Що вивчають під час навчання в аспірантурі за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка на третьому освітньо-науковому рівні доктора філософії?

Проектування, конструювання та виробництво літальних апаратів — галузь науки і техніки, яка охоплює фундаментальні, прикладні й експериментальні дослідження для розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів літальних апаратів і їх систем, що формує теоретичні та експериментальні основи створення нових, досконаліших летальних апаратів (ЛА), включаючи:

 • опис, прогнозування, встановлення закономірностей, пов’язаних з дослідженнями фізичних процесів у конструкціях, агрегатах та системах ЛА;
 • розробку методів прийняття обґрунтованих проектно-конструкторських та технологічних рішень для вибору оптимальних параметрів та організації процесів життєвого циклу ЛА, а також зв’язку цих процесів із властивостями виробів та техніко-економічними й організаційними характеристиками їх виробництва;
 • формування для цих цілей математичного та програмного забезпечення.

Особливість освітньої програми полягає в тому, що її основним вмістом є системне вивчення питань проектування, конструювання та виробництва ЛА, аналіз досвіду створення зразків ракетно-космічної та авіаційної техніки. Значення рішення наукових та технічних проблем даної спеціальності виявляється у вдосконалюванні теоретичної, методичної, експериментальної та виробничої бази, яке дозволить підвищити якість і зменшити видатки на розробку, виробництво та експлуатацію ЛА. Ця галузь науки є комплексною, охоплює питання пов’язані з виявленням фізичних, хімічних, механічних та інших закономірностей із метою застосування результатів цих досліджень на практиці.

Які напрями досліджень?

 • Загальні проблеми проектування авіаційної та космічної техніки. Прогнозування техніко-економічних і тактико-технічних характеристик літальних апаратів (ЛА) всіх класів. Критерії оцінки їх обрису, аеродинамічної схеми, компонування з урахуванням їх призначення й умов експлуатації.
 • Наукове обґрунтування та розроблення методів проектування, розрахунку на міцність, виробництва та випробування ЛА різних класів.
 • Наукові основи синтезу ефективних конструктивно-технологічних рішень агрегатів і вузлів ЛА та їх стиків і з’єднань, зокрема в комп’ютерно-інтегрованих середовищах.
 • Розроблення методів інформаційних і комп’ютерно-інтегрованих технологій проектування та розрахунку на міцність ЛА.
 • Наукові основи фізичного моделювання літальних апаратів і їх систем. Теоретичне й апаратурне забезпечення моделювання. – Розроблення методів і засобів визначення статистичних, динамічних, вібраційних, акустичних, теплових і комбінованих навантажень на ЛА. Теоретичне й експериментальне обґрунтування критеріїв міцності та коефіцієнтів безпеки.
 • Дослідження та розроблення методів розрахунку на міцність, сталість, жорсткість, надійність, живучість, а також визначення ресурсу агрегатів ЛА із металевих сплавів і композиційних матеріалів. Методи прогнозування несучої здатності деталей і агрегатів ЛА.
 • Теоретичні основи технологічної підготовки авіаційно-космічного виробництва й оптимізація технологічних процесів в умовах використання інформаційних технологій.
 • Розроблення, створення та впровадження систем технологічних процесів і оснащення для виробництва деталей складної форми із високоміцних і спеціальних матеріалів та для складання агрегатів ЛА.
 • Теоретичні основи точності, якості, продуктивності та надійності технологічних систем виробництва ЛА.
 • Застосування сучасних авіаційно-космічних наукоємних технологій в інших галузях промисловості. Методи та засоби утилізації відходів і виробів, непридатних до використання.
 • Методи льотних і наземних випробувань ЛА та їх систем, діагностики їх характеристик, оптимального спостереження (оцінювання) стохастичних параметрів їх стану.
 • Дослідження в галузі теоретичного та технічного забезпечення й автоматизації міцнісних випробувань ЛА на статичне навантаження та ресурс із застосуванням методів і засобів неруйнівного контролю, аналізу зруйнованих деталей. Оптимальне управління випробуваннями. Прогнозування зміни характеристик ЛА.
 • Методи та засоби контролю технічного стану авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Додаткова інформація

1. Програма

2. Галузь знань

3. Спеціальність

4. Спеціалізація

5. Освітній рівень

6. База вступу

7. Форма навчання

,

8. Вид пропозиції

9. Термін начвання

10. Пропонований обсяг

11. Ліцензований обсяг

12. Регіональний коефіцієнт

13. Адреса в ЄДЕБО

14. Річна вартість навчання за контактом

, ,

15. Курс зарахування

16. Факультет

17. Кафедра

, , ,